Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (April 28, 2022)

Mayroong apat na aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Abril 28 batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Panatilihin nating nakataas ang ating mga depensa at mahigpit na sundin ang mga pangkalusugang protokol upang maging ligtas sa COVID-19. Kung may nararamdamang sintomas ay agad mag-isolate at sundin ang payo ng mga eksperto hinggil pangangasiwa sa mga sintomas ng COVID-19. Hinihikayat ang mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19 na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa COVID-19.