Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (April 13, 2022)

Mayroong naitalang isang aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Abril 13 batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Ipinapaalala sa lahat na sundin pa rin ang mga pangkalusugang protokol tulad ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng mga kamay, at pagpapanatili ng physical distancing, lalo na sa pag-obserba ng Mahal na Araw. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna bilang dagdag na proteksyon laban sa COVID-19.