Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (8 September 2022)

Ngayong Setyembre 8, mayroong 14 na aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Pinapaalala sa lahat na doblehin pa rin ang pag-iingat at sumunod sa mga pangkalusugang protokol upang maging ligtas laban sa COVID-19. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng mga booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna.