Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (3 November 2022)

Ngayong Nobyembre 3, mayroong isang aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Patuloy pa ring sundin ang mga pangkalusugang protokol upang maging ligtas sa COVID-19. Para sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng mga booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna.