Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (18 August 2022)

Mayroong walong aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Agosto 18 batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Ipinapaalala sa lahat na patuloy na sundin ang mga pangkalusugang protokol tulad ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng mga kamay, at pagpapanatili ng social distancing upang maging protektado laban sa COVID-19. Sa lahat ng mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng mga booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna.