Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (11 August 2022)

Ngayong Agosto 11, mayroong siyam na aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Pinapayuhan ang lahat na mahigpit pa ring sundin ang mga pangkalusugang protokol tulad ng pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng mga kamay, at pagpapanatili ng social distancing upang maging ligtas mula sa COVID-19. Sa lahat ng mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaaring tumanggap ng mga booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna.