Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (1 September 2022)

Mayroong limang aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus ngayong Setyembre 1 batay sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Hinihikayat pa rin ang lahat na sumunod sa mga pangkalusugang protokol upang maging protektado laban sa COVID-19. Sa mga hindi pa nababakunahan at sa mga maaari nang tumanggap ng mga booster shot laban sa COVID-19, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan hinggil sa iskedyul ng pagbabakuna.