Pahayag ng DFPP patungkol sa Pagtatanggal ng Wikang Filipino at Panitikan sa Kolehiyo

 

Photo credit: www.facebook.com/photo.php?fbid=10152501411587910&set=a.10152490558532910&type=3&theater

Posted: November 19, 2018 13:34