Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Vol 21, No 1 (2015)

http://journals.upd.edu.ph/index.php/djwf/issue/view/525/showToc
cover_issue_525_en_US

 

Table of Contents

Articles

Patakaran sa Wika at ang Pamantasan
Rommel B. Rodriguez
PDF
Introduksiyon
Peñafrancia Raniela Barbaza, Jesus Federico Hernandez
PDF
Direksiyong Historikal ng mga Pag-aaral Panggramar ng mga Wikang Timog Bisaya Kalakip ang Parsiyal na Anotasyon ng Ilang Sulatín sa Gramatika mula 1960 hanggang 2015
Francisco Jr. B. Bautista
PDF
Ang Dialect Area ng Bikol-Sorsogon: Isang Paunang Suri
Farah C. Cunanan
PDF
Ang mga Nominal Marker ng Filipino at Ivatan
Maria Kristina S. Gallego
PDF
Tungkol sa Realismo sa Nobelang Filipino
U Z. Eliserio
PDF
Ang Tagalabas Sa Maikling Kuwento
Chuckberry J. Pascual
PDF
Index

Posted: February 11, 2016 3:49