Call for Papers for Pagdiriwang: Festivals as Heritage, International Conference on Folklore

Ang Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (CSSP) sa pakikipagtulungan ng ALIGUYON-U.P. Folklorists at University of Santo Tomas-Center for Religious Studies and Ethics ay magsasagawa ng isang kumperensya na pinamagatang, “Pagdiriwang: Festivals as Heritage, International Conference on Folklore” sa ika-11 hanggang sa ika-12 ng Disyembre 2019 sa UP Diliman, Lungsod ng Quezon.

Ang panimula pong aktibidad para sa kumperensya ay ang Call for Papers na magsisilbing paraan upang humikayat sa mga iskolar ng folklore na magsumite ng kanilang mga papel na tugma sa tema o paksa ng kumperensya.

Posted: May 22, 2019 9:45