Call for Nominations: 2021 Gawad Kasarian

Bilang pagkilala sa malaking ambag ng mga indibidwal at miyembro ng Gender and Development (GAD) Committee na pangunahing katuwang sa pagpaplano, pagpapatupad at pagpapalakas ng gawaing GAD sa UP Diliman, ipinapakilala ng UP Diliman Gender Office ang Gawad Kasarian.

Susing saligan ng Gawad Kasarian ang pangunguna at aktibong pakikilahok ng mga indibidwal at mga miyembro ng GAD Committee sa pagsulong ng iba’t ibang aktibidad para sa pagsulong ng kagalingan at karapatan ng mga kababaihan at lahat ng kasarian. Gaganapin ang Gawad Kasarian taun-taon, mula ngayong 2021.

Para sa Gawad Kasarian 2021, sasaklawin ang lahat ng gawaing GAD na inilunsad mula taong 2018 hanggang 2020. Kikilalanin ang mga gawain GAD mula 2017 pababa bilang karagdagang puntos.

Iniimbitahan namin ang mga kawani, REPS, guro, mga GAD committee, opisina at yunit na makisa sa nominasyon ng Gawad Kasarian 2021.

Gagantimpalaan ang nanalong indibidwal/miyembro ng GAD committee sa ika-31 ng Marso 2021 bilang pagsasara ng pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan ng UP Diliman.

Kalakip ang mga dokumento kaugnay ng nominasyon.

Ang deadline para sa pagsumite ng mga nominasyon para Gawad Kasarian ay sa Marso 8, 2021 (Lunes), 5:00 n.h.

Para sa mga karagdagang katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan kay Cindy Cruz-Cabrera (Gender and Development Officer) sa updgo@up.edu.ph.

Maraming salamat!

Gawad Kasarian 2021_Pormularyo ng Nominasyon

2021 Gawad Kasarian Call for Nominations

Gawad Kasarian 2021_Pormularyo ng Nominasyon

Posted: February 16, 2021 17:52