Bulletin

UP Diliman COVID-19 Task Force Weekly Report (November 25, 2021)

Ngayong Disyembre 9, mayroong pitong aktibong kaso ng COVID-19 sa UP Diliman at Barangay UP Campus. Ang mga purok o komunidad sa UP Campus kung nasaan ang mga aktibong kaso ay nasa mapang kasama sa stat report na gawa ng Special Committee ng UP Diliman COVID-19 Task Force.

Hinihimok ang lahat na huwag pabayaan ang kalusugan at patuloy na sumunod sa mga pangkalusugang protokol upang maging ligtas sa panganib na dulot ng COVID-19. Makipag-ugnayan din sa inyong lokal na pamahalaan hinggil sa pagpapabakuna.