#VisitUPD

 

Ang UP Oblation ay nakaharap sa kanluran at habang ang mundo ay umiinog sa sariling aksis na nakahanay sa Polaris (bituin sa hilaga), ang mga butil ng tala sa sansinukob ay nagiiwan ng kani-kaniyang mga bakas na gumuguhit ng liwanag sa dilim. (Photo credit: pfa91)

 

Bisitahin ang UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon visit UPD page.

Posted: March 30, 2017 10:18