UPD’s public spaces to close starting March 12

Mga pampublikong espasyo ng UPD, isasara simula Marso 12

Simula Marso 12 (Biyernes), lahat ng pampublikong espasyo sa UP Diliman (tulad ng buong Academic Oval, College of Human Kinetics, PAUW-UP Child Study Center, National Science Complex, bike routes), ay isasara sa publiko tuwing Biyernes ng hapon, 4 n.h., hanggang Linggo ng gabi at ipatutupad hanggang sa susunod na abiso.

Ang pangkalusugan at pangkaligtasang hakbang na ito ay bunga ng pagdami ng bilang ng mga kaso sa UPD na nauugnay sa COVID-19 at sa mga bago nitong variant.

Ang mga residente ng kampus ay pinahihintulutang mag-ehersisyo sa kani-kanilang pook/purok lamang at hinihikayat na sundin palagi ang mga pangangalagang pangkalusugang protokol tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield at physical distancing na di bababa sa dalawang metro ang layo.

Maraming salamat sa inyong pang-unawa at kooperasyon. Nawa’y manatiling ligtas ang lahat.

Posted: March 11, 2021 12:59