Notices

UPD-Bulletin-2020-31

 

UPD-Bulletin-2020-31

Ang UP Diliman (UPD) ay patuloy na ipatutupad ang Post-ECQ Guidelines na itinakda ng administrasyon ng UPD alinsunod sa kautusan ng pambansang pamahalaan na ang NCR ay mananatiling nasa ilalim ng General Community Quarantine simula Agosto 1, Sabado.

Ang Guidelines ay may bisa hanggang sa susunod na pabatid.