Notices

UPD-Bulletin-2020-30.2

UPD-Bulletin-2020-30.2

Ito ay para linawin ang statistics na nakasaad sa Bulletin 2020-30. Humihingi kami ng paumanhin sa anumang kalituhang naidulot ng nasabing bulletin.

Kinukumpirma ng UP Diliman (UPD) COVID-19 Task Force na base sa ulat ng UP Health Service (UPHS) Public Health Unit kahapon Hul. 28, ang UPD ay may 118 kaso ng COVID-19 na binubuo ng 88 mga residente ng Barangay UP Campus (59 UPD constituents at 29 non-UPD constituents) at 30 mga hindi residente ng Barangay UP Campus (24 UPD constituents at 6 non-UPD constituents). Sa 118 mga kaso, 45 ang mga aktibong kaso, 67 ang mga gumaling na at anim ang namatay.

Maigting naming hinihikayat ang lahat na sundin ang mga protokol na ipinatutupad sa kampus.

Babalitaan namin kayo tungkol sa anumang pangyayari kaugnay nito.

Ugaliing magsuot ng mask, panatilihin ang physical distancing at maghugas ng mga kamay sa loob ng 20 segundo.

Manatiling ligtas ang lahat.