Campus

UP Diliman Seremonya ng Pagtataas ng Bandila ng Pilipinas – 1 Agosto 2022

Panoorin ang birtuwal na seremonya ng pagtataas ng bandila ng Pilipinas sa UP Diliman.

Pakinggan ang mensahe ni Nancy Kimuell-Gabriel, PhD, direktor ng Sentro ng Pangkalahatang Edukasyon, bilang pakikiisa ng Unibersidad sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika at bilang pagtataguyod sa wikang Filipino na makapangyarihang tagapagbuklod ng mga damdamin at kamalayan ng mga Pilipino, at tagapagpalakas ng pagkakaisa at adhika ng mga Pilipino na maglingkod sa bayan.