UP Diliman Flag Raising Ceremony – September 6, 2021

Sama-sama nating saksihan ngayong Lunes, Setyembre 6, ika-8 n.u., ang birtuwal na pagtataas ng watawat ng Pilipinas sa UP Diliman!

Posted: September 6, 2021 0:01