Archive of the Online Community Newspaper of UP Diliman

araw ng mga kababaihan

Talasalitaan: Wika at Kasarian Ang panayam ay bilang pakikiisa sa Pandaigdigang Buwan ng Kababaihan