#SilungangMolave

Ang Opisina ng Bise Tsanselor para sa Gawaing Pangkomunidad ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng tumugon at tutugon pa sa ating panawagang mga donasyon para sa Silungang Molave (SiM), ang UP Diliman Community Isolation Facility.

Sa mga nais pa pong tumulong, maaari n’yo rin i-deposito ang inyong donasyon sa mga sumusunod na Philippine National Bank (PNB) – U.P. Campus Branch Accounts:

Account Name: U.P. Foundation, Inc.
Branch Address: #3 Apacible St., U.P. Campus Diliman, Quezon City, Philippines
Swift Code: PNBMPHMM
Routing No.: 010080298

Philippine Peso Account No.: 1086 1002 9829
U.S. Dollar Account No.: 1086 6002 9835

Gamitin lamang ang code na #SilungangMolave para sa inyong mga donasyon at i-email sa ovcca.updiliman@up.edu.ph ang deposit slip para kayo ay amin ding mapasalamatan.
Maraming salamat po sa inyong suporta. Mag-ingat po tayong lahat.

Posted: April 10, 2021 19:00