Notices

Pabatid mula sa UP Health Service ukol sa Pagkuha at Pagsumite ng Medical Certificate bilang Admission Requirement

Naglabas ng pabatid ang UP Health Service para sa mga mag-aaral na may student numbers 2020, 2021, 2022, at returning from LOA/AWOL hinggil sa pagkuha at pagsumite ng medical certificate bilang isa sa admission requirements.

Tingnan ang larawan para sa buong detalye.