Linggo ng Parangal 2019: Parangal sa mga Retirado at 2018 Gawad Paglilingkod

For more Parangal sa mga Retirado at 2018 Gawad Paglilingkod photos, click here.

Posted: June 21, 2019 15:22