Campus

Handa Awit Pandemya: Mga Awit sa Kahandaan sa Pandemya

Ilulunsad ang album ng “Handa Awit Pandemya: Mga Awit sa Kahandaan sa Pandemya” sa darating na Miyerkules, Hunyo 29, 3 n.h. Mapapanood ito nang live sa Facebook page ng DZUP Wika ng Ina Mo (https://www.facebook.com/wikanginamodzup/). Ito ay proyekto ni Glecy C. Atienza, PhD, isang propesor sa UP Diliman (UPD) Kolehiyo ng Arte at Literatura, na naisakatuparan sa pamamagitan ng Sources of Solutions Grants, UPD Office of the Vice Chancellor for Research and Development, UPD, DZUP, at ng WOKE for COVID Project ng UP Resilience Institute.