Gawad Tsanselor para sa Natatanging Kawani at Galing UPD Honor Awards

Muling inaanyayahan ang lahat na magpadala ng mga nominasyon para sa 2021 Gawad Tsanselor para sa Natatanging Kawani at Galing UPD Honor Awards. Ang deadline ay pinalawig hanggang sa Lunes, Abril 5, 2021. Ang mga forms at alituntunin para sa nominasyon para sa bawat kategorya ay maaaring ma-access sa bit.ly/GalingUPD2021.

Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa PRAISE Secretariat sa pamamagitan ng email: praise_ovca.upd@up.edu.ph

Posted: March 23, 2021 18:03