CMC receives Gawad Sentro ng Wikang Filipino

CMC(SEPT. 9)—The UP Diliman (UPD) Sentro ng Wikang Filipino (SWF) has commended the College of Mass Communication (CMC) for helping promote and uphold the national language.

The citation, written in Filipino and signed by UPD Chancellor Michael Tan and SWF Director Rosario Torres-Yu, highlights the college’s contribution: “Malugod na ipinagkakaloob ang Gawad Sentro ng Wikang Filipino (“Natatanging Kolehiyo sa Pagtataguyod ng Filipino”) sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla sa pagtataguyod nito ng wikang Filipino sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Filipino sa mahahalagang okasyon tulad ng UP Gawad Plaridel at ang taunang Pagtatapos ng mga Mag-aaral; sa kanilang pagtangkilik sa sariling wika sa kanilang refereed journal (na) Plaridel; sa mataas nitong pagpupugay sa ilang guro ng Kolehiyo na gumagamit ng wikang Filipino sa pagtuturo, gayundin sa pag-aakda sa sariling wika ng mga sulatin sa larang ng brodkasting, pananaliksik sa komunikasyon, pelikula at peryodismo; at higit sa lahat, para sa pagmumulat nito sa mga alagad ng midya sa susing papel ng wika sa pag-uulat at pagmumulat.”

The awarding was done last Aug. 27 at Rizal Hall (Faculty Center). Dr. Eliseo Guieb III of the Department of Broadcast Communication received the Gawad Sentro ng Wikang Filipino for the College. —UP College of Mass Communication

Posted: September 9, 2014 7:20