Campus & Community

Emergency number during UPHS temporary closure

UPD-Announcement-2020-s.8 Habang nakasara ang UP Health Service (UPHS), pinapayuhan ang komunidad ng UP Diliman na kung may emergency at/o kailangan ng BHERT ambulance, tumawag po sa Brgy. UP Campus, 8426-9779. Ang Barangay Hall ng Brgy. UP Campus ay matatagpuan sa CP Garcia Ave., malapit sa CV Francisco St. at Balay Tsanselor. Mananatiling nakasara ang UPHS […]