UP Diliman Welcomes Academic Year 2020-2021

Isang maalab na pagsalubong sa bagong akademikong taon! Iskolar ng Bayan, sama-sama nating harapin at pagtagumpayan ang mga bagong hamon at aral para sa mas matatag, maliwanag at ligtas na kinabukasan!

Posted: September 9, 2020 15:19