Campus

UP Diliman Seremonya ng Pagtataas ng Bandila ng Pilipinas – 6 Hunyo 2022

Panoorin ang birtuwal na seremonya ng pagtataas ng bandila ng Pilipinas sa UP Diliman (UPD) ngayong Lunes, Hunyo 6, 8 n.u. 

Pakinggan natin ang mensahe ni Tsanselor Fidel R. Nemenzo bilang pakikiisa ng UPD sa pagdiriwang ng ika-124 na taon ng kalayaan ng Pilipinas, ika-114 na taon ng pagkakatatag ng UP, UPD Linggo ng Parangal, at Pride Month. Pakinggan din natin ang mensahe ni Bise Tsanselor para sa Pagplaplano at Pagpapaunlad Raquel B. Florendo ukol sa kasaysayan at mandato ng pinakabagong opisina ng bise tsanselor ng UPD na naitatag din ng Hunyo, taong 2019.