Linggo ng Parangal 2019: Seremonya ng Pagbubukas photo gallery

For more Seremonya ng Pagbubukas photos, click here.

Posted: June 20, 2019 13:45