Ika-109 na Pangkalahatang Pagtatapos

UPD holds 1st virtual grad

(AUG. 7)—The sudden shift to the “new normal” due to the COVID-19 pandemic saw the University of the Philippines Diliman (UPD) conferring academic degrees on 3,789 graduates at its first virtual commencement exercises on Sunday, Jul. 26.

The full commencement program was streamed live to the public at 7 in the morning and may be viewed at https://upd.edu.ph/livestream-2020/.

Observing the health and safety protocols set of the COVID-19 Inter-Agency Task Force, the University limited the attendance to the ceremony strictly to key participants.

Read more...


UPD holds 1st virtual grad

(JUL. 22)—The University of the Philippines Diliman (UPD) will confer academic degrees on 3,789 candidates for graduation in the first virtual commencement exercises to be held on Sunday, Jul. 26 at 7 in the morning.

Leading Class 2020 are 28 summa cum laude, an academic distinction for graduates who earned a weighted average grade (WAG) of 1.20 or better. Dr. Michael L. Tan, UPD immediate past chancellor, is this year’s commencement speaker.

Observing the health and safety protocols set by the COVID-19 Inter-Agency Task Force however, the University is limiting attendance to the ceremony strictly to key participants.

Theme. The 109th PangkalahatangPagtatapos carries the theme “Maglingkod, Magmalasakit, Manindigan.” It calls on the graduating class, particularly in these challenging times, to serve the country with empathy and conviction so that excellence, rights and justice may prevail. It pays tribute to the frontliners and those who lost their lives to COVID-19 and is also a protest against the Anti-Terrorism Act of 2020 and Congress’ vote to not renew ABS-CBN’s franchise.

Read more...


Maglingkod, Magmalasakit, Manindigan

Pinatitingkad ng mapanghamong panahon sa kasalukuyan ang dakilang layunin ng Unibersidad ng Pilipinas na maglingkod sa sambayanan nang walang pag-iimbot at walang- pag-aalinlangan. Humaharap sa matitinding ligalig ang ating bansa bunsod ng iba’t ibang salot na sumusubok sa tao, institusyon, kalikasan at bayan. Gayunpaman, hindi napahahadlang ang mga Iskolar ng Bayan upang tumuklas ng mga bagong pamamaraan sa pagbibigay-lunas sa mga suliranin alang-alang sa ikagiginhawa ng lipunan. Sa patuloy na paglikha ng kasaysayan dulot ng makabuluhang mga inisyatiba ng pamantasan, nananatili ang panawagan sa mga magsisipagtapos na manindigan sa kolektibong pagkilos tungo sa kagalingan, karapatan, at katarungan ng lahat. Ito ang pinakaubod na hamon sa mga bagong magsisipagtapos sa Unibersidad ng Pilipinas: sa kabila ng maraming pagsubok, maglingkod at maglingkod pa, gabay ang tunay, tapat, at di-palulupig na pagmamalasakit sa bayan.

Posted: July 6, 2020 10:47