Usapang Lalaki 2

Agosto 2018
UP DGO Seminar Room
1-5pm

Layunin ng Usapang Lalaki 2 na itaas ang antas ng kaalaman at kamulatan ng mga kalalakihang kawani sa usaping nakakaapekto sa mga kalalakihan para makamit ang isang lipunang nagsusulong ng kaisipang nakabatay sa pagkakapantay-pantay ng kasarian, peminismo, at pagkamaginoo sa hanayt ng kalalakihan.

Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan lamang kay Kristel Gomez-Magdaraog sa 981-8500 loc. 2467, mag-email sa updgo@up.edu.ph, bisitahin ang aming Facebook page sa facebook.com/updgo.2001/ o kaya dumeretso sa aming opisina sa 2nd flr Benton Hall (katabi ng Lagmay Hall), M. Roxas St., UP Diliman, Quezon City.

Posted: July 27, 2018 15:53