UP Mental Health Month 2020

 

Miss mo na rin bang mayakap?

Mula noong 2018, pinagdiriwang ng UP Diliman Psychosocial Services (UPD PsycServ) ang UP Mental Health Month tuwing Oktubre. Sa pamamagitan ng mga workshop, program, exhibit, at forum, ipinaparating ng UPD PsycServ na higit pa sa pagtugon sa mental illness, ang mental health ay tungkol sa pagtugon at pag-alaga sa well-being needs ng komunidad ng Diliman.

Becoming Better Beshies
Pagtuturo sa Panahon ng COVID-19
Study at Home: Paano nga ba?
Managing Negative Emotions

Posted: September 25, 2020 15:30