Ulat sa Unibersidad: Pagbabahagi at Paglulunsad

Malugod naming inaanyayahan ang mga guro, mag-aaral, manunulat, at mananaliksik ng wikang Filipino sa ULAT SA UNIBERSIDAD: PAGBABAHAGI AT PAGLULUNSAD sa ika-29 ng Marso (Biyernes) sa ganap na 2:00 nh – 4:00 nh sa Oblation Lounge, University Hotel, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Lungsod Quezon. Bukod sa pagbabahagi ng kasalukuyang direktor sa mga nagawa at napagtagumpayan ng kanyang pamamahala mula 2015 hanggang 2018, sa gawain ding ito ipapakilala ang bagong itatalagang direktor ng SWF-UPD.

Ilulunsad naman ang mga bagong publikasyon ng SWF-UPD na “Sino Siya?” ni Wilma Barola Harfilla, “Tiktak” ni Laarni C. Espirito na mga aklat pambatang nalikha sa palihan sa pagsulat ng kuwentong pambata ng mga nanay mula sa komunidad ng Navotas sa pakikipagtulungan ng Save the Children Philippines. Kasama ring ilulunsad ang aklat na “Ang Bayabas sa Tagaytay at iba pang kuwento mula sa kabataan ng Paaralang Lumad” at “Pangiyak: Kwento at Panawagan ng mga Bayani ng Mindanao.” Ang mga aklat na ito’y kalipunan ng mga kuwentong bayan mula sa Mindanao at isinulat ng mga lumad. Naging posible ang proyektong lathalain na ito sa pagtutulungan ng Save Our Schools Network at SWF-UPD.

Bukod sa mga aklat ito, ilulunsad din ang aklat na “Sa Madaling Salita: Kasaysayan at Pag-unlad ng Wikang Pambansa,” na bungang pananaliksik mula sa Source of Solutions Grant ng Opisina ng Bise-Tsanselor para sa Saliksik at Pagpapaunlad-UP Diliman. Ang aklat na ito’y kalipunan ng mga panayam na tumatalakay sa kasaysayan, diskurso at praktika ng Filipino bilang wikang pambansa Huli, kasama ring ilulunsad ang aklat na “Wika at Pasismo: Politika ng Wika at Araling Wika sa Panahon ng Diktadura” ni Gonzalo A. Campoamor II. Bahagi ang aklat na ito ng proyektong e-bahagi ng Aklatang Bayan Online na libreng ma-da-download sa http://sentrofilipino.upd.edu.ph/e-bahagi/.

Maaaring makipag-ugnayan kay Gng. Gemma Dalmacion para sa iba pang impormasyon at mga katanungan. Maaari ring tumawag sa 9244747 o 981-8500 lokal 4583, o mag-email sa swf@upd.edu.ph. Maaari ring bisitahin ang aming facebook page sa https://www.facebook.com/UPsentrowikangfilipino at website sa swf.upd.edu.ph para sa iba pang anunsiyo at aktibidad ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman.

Posted: March 11, 2019 22:46