Tinapay at Rosas: Sitwasyon ng mga kababaihang kontraktwal sa panahon ng pandemya

Malugod ka naming iniimbitahan na makiisa sa webinar na handog ng Alliance of Contractual Employees in UP (ACE UP), sa pakikipag-ugnayan sa UP Diliman Gender Office (UPDGO), na pinamagatang, “Tinapay at Rosas: Sitwasyon ng mga kababaihang kontraktwal sa panahon ng pandemya.” Layunin ng webinar na mapabatidang kalagayan ng mga kababaihan at kinakaharap ng mga kontraktwal na manggagawang kababaihan ngayong panahon ng pandemya. Sa dulo ng aktibidad, magkakaroon tayo ng birtwal na pagkilos tangan ang panawagan ng mga kontraktwal.

Gaganapin ang ating webinar sa darating na Biyernes, ika-26 ng Marso 2021 mula alas-2:00 hanggang 5:00 ng hapon, sa pamamagitan ng Zoom. Magsasalita sa webinar na ito si Cham Perez, Executive Director ng Centerfor Women’s Resources at si Ka Nitz ng Kilusang Mayo Uno.

Maaaring magparehistro sa link na ito: https://up- edu.zoom.us/meeting/register/tZMvdOyrrT4vE9x_D69hmUyob8OYM48fSUvV?fbclid=IwA R2kn5_tpEVQy7qjkGWe4Vn9u2jt8Z6LIHEw7L8ATPcGXWUnXYUAf6LayfM. Deretso na ninyong matatanggap ang Zoom details para sa webinar kapag nag-rehistro kayo. Sa kabilang banda, maaari mo namang bisitahin ang Facebook Page ng ACE UP para sa karagdagang mga updates:https://www.facebook.com/ACEUP2014.

Upang makatulong din sa pagpapaunlad ng ating mga sarili, magbibigay ang ACE UP at UPDGO ng Sertipiko ngPagdalo para sa mga nakakumpleto ng webinar.

Sana ay makasama ka namin sa aktibidad na ito. Para sa mga katanungan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa ACE UP FB page, o kaya ay sa contractualsinup@gmail.com

Posted: March 22, 2021 14:32