Talastasan sa Kasaysayan 2021

 

Inihahandog ng UP Departamento ng Kasaysayan ang webinar series na “Talastasan sa Kasaysayan 2021: The UP Department of History Lecture Series” na gaganapin sa Pebrero 2, Marso 16, Abril 7, at Abril 23.

Sa unang webinar, tatalakayin ang “50th Anniversary of the Diliman Commune: Celebrating the Legacy of the Diliman Commune.” Matutunghayan ito sa Pebrero 2, 2:00-4:00 n.h., sa pamamagitan ng Zoom/Facebook page, at ng YouTube account ng UP Departamento ng Kasaysayan.

Kabahagi sa serye ng talastasang ito ang UP College of Social Sciences and Philosophy (UP CSSP) at ang UP Diliman Office for the Initiative in Culture and the Arts (UPD OICA) bilang bahagi ng UP Diliman Arts Month 2021.

Posted: January 20, 2021 17:42