Talasalitaan

Itinataguyod ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman sa pakikipagtulungan ng Aliguyon-UP Folklorists, UP Korea Research Center, UP Arirang, UP Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, at DZUP ang regular na talakayang Talasalitaan na may pamagat na “Hindi Nakakailang: Mga Mabababang Mitolohikal na Nilalang ng Korea at Pilipinas.” Isasagawa ang talasalitaan sa Abril 25, 2018 (Miyerkoles)  sa ganap na 1:00 nh – 4:00 nh sa Silid Blg. 400, Palma Hall,  UP Diliman. 

Ang Talasalitaan ay regular na talakayan na isinasagawa ng SWF na nagtatampok ng iba’t ibang paksa na may kaugnayan sa wikang Filipino sa iba’t ibang disiplina upang higit pang maisulong ang Palisi sa Wika ng Unibersidad ng Pilipinas.Bukas ang paanyayang ito sa lahat ng mga guro at mag-aaral. Libre ang rehistrasyon.

Magiging Tagapagsalita sina Prop. Jong-Dae Kim mula sa Chung-Ang University para talakayin ang paksang “What is Korean Dokkaebi (Goblin)?”at Prop. Melecio Fabros III, Pangulo ng Aliguyon-UP Folklorists para naman tumalakay sa paksang “Sulyap sa Ilang Mabababang Nilalang ng Mitolohiyang Pilipino.”

Bahagi rin ng aktibidad na ito ang patimpalak at presentasyon ang mga mag-aaral suot ang iba’t ibang mitolohikal na nilalang ng Pilipinas. Magkakaroon din ng Rampahan ng mga Cosplayer ng Mabababang Nilalang. Bukas din ito sa mga mag-aaral na nais lumahok sa patimpalak. Makakatanggap ang mananalo ng mga piling publikasyon ng Sentro ng Wikang Filipino. Bahagi ang programang ito sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan ngayong Abril 2018.

Maaaring makipag-ugnayan kay Gng. Gemma Dalmacion para sa iba pang impormasyon at mga katanungan. Maaari ring tumawag sa 9244747 o  981-8500 lokal 4583, o mag-email sa  swf@upd.edu.ph. Maaari ring bisitahin ang aming facebook page sa https://www.facebook.com/UPsentrowikangfilipino  at website sa swf.upd.edu.ph para sa iba pang anunsiyo at aktibidad ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman.

 

Program

Posted: April 13, 2018 8:36