Talasalitaan: Wika ng Midya at Kultura ng Eleksiyon

28 Abril 2016, Huwebes (Porum) 2 n.h.
College of Mass Communication, UP Diliman

2016 ABR - Talasalitaan - WKME

 

Itinataguyod ng UP Sentro ng Wikang Filipino-Diliman (UP SWF-Diliman) sa pakikipagtulungan ng Komite sa Wika ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla, UP Diliman ang regular nitong  talakayan na Talasalitaan na may temang “Wika ng Midya at Kultura ng Eleksiyon” sa Abril 28, 2016, 2016 (Huwebes) sa ganap na 2:00-4:00 ng hapon sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla, UP Diliman, Lungsod Quezon.  Bahagi rin ang programang ito para sa pagdiriwang ng Linggo ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla.

Sa pamamagitan ng pag-imbita ng mga Tagapagtalakay mula sa iba’t ibang akademikong disiplina at industriya ng mass midya,  magiging lunsaran ang wikang Filipino upang magkaroon ng diskurso sa iba’t ibang paksa at usaping umiikot sa ugnayan ng wika at midya sa konteksto ng kultura ng eleksyon sa Pilipinas.

Ang Talasalitaan ay regular na talakayan na isinasagawa ng SWF na nagtatampok ng iba’t ibang paksa na may kaugnayan sa wikang Filipino sa iba’t ibang disiplina upang higit pang maisulong ang Palisi sa Wika ng Unibersidad ng Pilipinas.

Bukas ang paanyayang ito sa mga guro at mag-aaral. Walang bayad ang rehistrasyon.

Maaaring makipag-ugnayan kay Gng. Gemma Dalmacion para sa inyong mga katanungan. Maaari ding tumawag sa 9244747 o  981-8500 lokal 4583, o mag-email sa  swf@upd.edu.ph.

Posted: April 13, 2016 2:24