Papet Pasyon ni Amelia Lapeña-Bonifacio

Mula sa U.P. College of Arts and Letters:

Mga bata at bata ang puso, handa na ba kayong gunitain ang buhay at mga sakripisyo ni Hesus?

Ngayong taon, inihahandog ng Teatrong Mulat ng Pilipinas (Mulat Theater) at UNIMA-Pilipinas, kasama ang UP Diliman Office of the Chancellor, UP Diliman OICA, at UP College of Arts and Letters, ang ika-36 na taong pagtatanghal ng Papet Pasyon na isinulat ni Amelia “Lola Amel” Lapeña-Bonifacio (University Professor Emerita at Pambansang Alagad ng Sining sa Teatro). Panoorin ito sa Linggo ng Palaspas (Palm Sunday), Marso 28, 2021, ika-3 ng hapon.

Ang espesyal na handog na ito ay unang beses mapapanood online sa Facebook pages ng Teatrong Mulat ng Pilipinas at UPD CAL.

Gaya ng dati, kita-kita sa teatro!

Posted: March 19, 2021 10:12