Pagdiriwang: Festivals as Heritage, International Conference on Folklore

Ang Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (CSSP) sa pakikipagtulungan ng ALIGUYON-U.P. Folklorists at University of Santo Tomas-Center for Religious Studies and Ethics ay magsasagawa ng isang kumperensya na pinamagatang, “Pagdiriwang: Festivals as Heritage, International Conference on Folklore” sa ika-11 hanggang sa ika-12 ng Disyembre 2019 sa UP Diliman, Lungsod ng Quezon.

Posted: May 22, 2019 10:10