Opisyal na Kalendaryo ng mga Aktibidad para sa Buwan ng Kababaihan 2021

Topic: DEFEND UP! – Pandaigdigang Araw ng Kababaihan (UP Diliman Gender Office)
Time: Mar 8, 2021 09:00 AM

Join Zoom Meeting
https://up-edu.zoom.us/j/89754600357

Meeting ID: 897 5460 0357
Passcode: DefendUP

Para sa higit pang impormasyon sa mga ispesipikong mga aktibidad, maaaring bisitahin ang mga sumusunod na page sa Facebook:
 

Posted: March 5, 2021 13:53