Kamustahan ng mga Kontraktwal sa UP

Kamusta ang iyong kalagayan?

Magkakaroon ng webinar na pinamagatang, “Kamustahan ng mga Kontraktwal sa UP” sa
darating na Miyerkules, ika-18 ng Nobyembre 2020 mula ala 1:00 hanggang 4:00 ng hapon, sa
pamamagitan ng Zoom.

Ang webinar na ito ay isang magandang pagkakataon para sa mga kapwa natin JO/COS, non-UP
contractual, UP contractual, lecturer, at agency-hired upang marinig ang ating mga tinig at
matalakay ang ating mga suliraning ikinakaharap. Iilan lamang ang pagkaantala ng sahod, kawalan
ng benepisyo at hindi pantay na trato sa mga isyung ito.

Maaaring magparehistro sa link na ito: http://bit.ly/ACEKamustahan. Ipapadala namin sa e-mail
ang mga detalye ng Zoom link pagkatapos ninyong magparehistro. Maaari mo ring bisitahin ang
Facebook Page ng ACE UP para sa karagdagang mga updates: https://www.facebook.com/ACEUP2014.

Huwag tayong pumayag na basta-basta na lamang tapakan ang ating karapatan bilang
empleyado/REPS/guro. Lalo tayong maging matapang na ipahayag ang ating saloobin. Tayo ay
magkaisa. Lumahok sa magaganap na Kamustahan ng mga Kontraktwal sa UP sa darating na Miyerkules!

Inaasahan namin ang iyong pakikilahok.

Maraming salamat at nawa’y manatili tayong ligtas.

Kamustahan-imbitasyon PDF

 

Posted: November 17, 2020 13:57