KALINAW JAM!

KALINAW JAM!
Open Mic for Peace
July 8, 2016
5:30 p.m. @ Vinzon’s Hall

kjam

Ang Kalinaw Jam ay isang panawagan sa mga malikhaing sektor gaya ng
mga artista at mang-aawit ng bayan na sumusuporta sa usapang
pangkapayapaan. Layon nitong tipunin at pakilusin ang iba’t ibang
artists sa loob at labas ng UP upang magkaroon ng espasyo para sa
pagpapahayag ng kapayapaan at katarungan. Sa pamamagitan ng musika at
sining, mas lalong ipapaunawa sa nakararami ang kampanya para sa
kalinaw.

Posted: July 8, 2016 3:32