Ika-99 na anibersaryo ng disiplina ng Ekonomiyang Pantahanan

Sa pagdiriwang ng ika-99 na anibersaryo ng disiplina ng Ekonomiyang Pantahanan, aming iniimbitahan ang lahat sa isang webinar ukol sa “Responsible Production and Consumption” sa Lunes, ika-9 ng Nobyembre, 2020 (10:00 n.u. – 11:30 n.u.).

Maaari lamang mag-rehistro sa: http://tinyurl.com/CHE99th
Kita-kits tayo mga kapamilya! 🌳🌐♻️

https://www.facebook.com/UPCHE/photos/a.673655922724527/3418520728238019/

Posted: November 6, 2020 13:32