Gender Sensitivity Training para sa kawani, REPS at guro ng CSSP at DLO

Gender Sensitivity Training para sa kawani, REPS at guro ng College of
Social Sciences and Philosophy at Diliman Legal Office

7 at 9 Pebrero 2018
8:30 n.u. – 5 n.h.
Seminar Room, Diliman Gender Office

Patuloy ang masigasig na pag-aaral ng mga kawani, REPS at guro ng CSSP at DLO ng Gender Sensitivity Training, bilang pagtalima sa Memorandum No. MLT-17-188 na inilabas ng Opisina ng Tsanselor. Hangarin ng GST na malinang sa malawak na komunidad ng UP ang kamalayang sensitibo sa mga usapin at pangangailangang pangkasarian, paggalang sa usapin ng mga karapatan at pagtaguyod ng pagkakapantay-pantay at pagsakapangyarihan ng kababaihan at kasarian.  Nilalaman din ng GST ang bagong Anti-Sexual Harassment Code ng Unibersidad ng Pilipinas.

Para karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang kay Kristel Gomez-Magdaraog (Training Officer) sa 981-8500 loc. 2467, mag-email sa updgo@upd.edu.ph, bisitahin ang kanilang Facebook page sa facebook.com/updgo.2001/ o kaya dumeretso sa kanilang opisina sa 2nd flr Benton Hall (katabi ng Lagmay
Hall), M. Roxas St., UP Diliman, Quezon City.

Posted: February 7, 2018 8:34