Contractuals’ Situationer

 

Ang Alliance of Contractual Employees in UP (ACE-UP) sa ilalim ng All UP Workers Alliance,
ay kaisa ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy (CONTEND)
sa pagsasagawa ng protesta sa Quezon Hall.

Ang protestang ito na nagsimula noong Nobyembre 16 at nagpapatuloy ngayong linggo
hanggang Nobyembre 27. Ito ay nakadisenyo na may sabayang relief operations (sorting,
repacking, para sa mga nasalanta ng bagyong Rolly at Ulysses) at educational discussions na
bukas sa mga kawani, REPS, guro at mga mag-aaral.

Upang lubos na maintindihan ang kaugnayan nating mga kontraktwal sa nagaganap na
protesta, hinihikayat namin kayong dumalo sa mga sumusunod na aktibidad:

Miyerkules Pag-aaral hinggil sa Pambansang Kalagayan
Nob. 24 CONTEND UP
1pm-3pm
Tatalakayin ang mga danas ng mamamayan sa gitna ng pandemya at
mga bagyo. Bubusisiin ang pang-ekonomiya at pampulitikang
kalagayan, gayundin ang hinaharap at hamon sa bansa sa konteksto ng
National Expenditure Program 2021.

Huwebes Contractuals’ Situationer
Nob. 26 ACE UP
1pm- 3pm
Mula sa naging “Kamustahan ng mg Kontraktwal” nitong nakaraang
Miyerkules, nalaman natin ang sitwasyon ng mga kontraktwal sa UP
tungkol sa natatanggap na sahod, kawalan ng benepisyo at kalagayan
sa trabaho sa ilalim ng pandemya. Layunin ng gaganaping Contractuals’
Situationer na imapa ang mga danas ng kontraktwal sa UP sa
pambansang danas ng kontraktwalisasyon.

Lunes-Biyernes Relief Operations
Nob. 23-27 9am-5pm

Matapos ang higit isang linggo ng pagkasalanta mula sa bagyo,
nananatili na nasa sa evacuation center ang mga pamilyang nasalanta,
lubog sa putik ang maraming lugar at walang planong ayuda ang
pambansang pamahalaan sa mga Pilipinong labis na naapektuhan.
Nananatili namang walang komprehensibong planong rehabilitasyon
para sa mga lugar na nasalanta.

Ang lubos na pagsisikap ng mga indibidwal at grupo sa ngalan ng “bayanihan” ay
nagpapakita ng kakapusan ng pagtugon ng ating pamahalaan. Ang protestang nagaganap sa
Quezon Hall ay isang hakbang para makatulong at manawagan ng pananagutan mula sa
pambansang pamahalaan dahil pinalala lang naman ng bagyo at pandemya ang dati na nating
mga krisis na kinakaharap. Ilan lamang dito ang kontraktwalisasyon, pagtaas ng mga bilihin,
korapsyon, at kawalan ng sapat na badyet para sa social services sa mga pang-ekonomiko at
pampulitikang isyu.

Sama-sama nating aralin, harapin at ipaglaban ang ating karapatan bilang kontraktwal at
bilang mamamayang nagsusulong ng karapatan at nagpapabuti ng kalagayan ng ating kapwa,
at ng kagalingan ating bansa.
Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa
contractualsinup@gmail.com.

Posted: November 23, 2020 17:12