CNA: Para Kanino Ka? Isang talakayan hinggil sa CNA at kahalagahan ng benepisyo nito sa panahon ng pandemya

Inaanyayahan ang lahat ng kawani ng UP para sa isang bagong talakayan ng Ikot Unyon Online Serye hatid ng All UP Workers Alliance ang “CNA: Para Kanino Ka? Isang talakayan hinggil sa CNA at kahalagahan ng benepisyo nito sa panahon ng pandemya”
📆 Huwebes, Marso 25, 2021
⏰ 2:00 PM
💻 Zoom Meeting
Meeting ID: 833 4078 2422
Passcode: 29707952
🎙📱 Facebook Livestream broadcast
📧 Makipag-ugnayan sa All UP Workers Alliance Secretariat allupworkersalliancediliman@gmail.com

Posted: March 23, 2021 16:53