Bagong Bugso ng COVID-19: Ano ang Dapat Nating Alamin?

Tunghayan bukas, Marso 24, ang webinar tungkol sa bagong bugso ng COVID-19.
Ano ang sanhi ng mga bagong variants? Paano ito kumakalat? Ano ang epekto nito sa ating komunidad sa UP?
Bagong Bugso ng COVID-19: Ano ang Dapat Nating Alamin?
Speaker:
Dr. Marc Edsel Ayes
Lab Manager & Clinical Health Specialist
Clinical Genomic Laboratory
UP Philippine Genome Center
March 24, 2021, 1:30 P.M.
Webinar link: bit.ly/BagongBugso
Ang webinar na ito ay mapapanood din ng live sa UP Diliman Facebook Page.

Posted: March 23, 2021 16:18