Pahiyas sa CHE

Date:  August 15-18, 2017
Title of the event: PAHIYAS SA CHE
Venue: CHE Grounds and CHE Lobby
Time: 9:30am -5:30pm

Inaanyayahan ang lahat na dumalo at makisaya sa Pahiyas sa CHE 2017! – isang linggong pagdiriwang ng ika-limampu’t anim na taon ng pagkakatatag ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ito ay magaganap mula ika-labinglima ng Agosto hanggang ika-labingwalo. Magkakaroon ng mga serye ng lecture, demonstrasyon at diskusyon araw-araw na tatalakay sa iba’t ibang paksa patungkol sa disiplina ng Ekonomiyang Pantahanan. Kasabay nito ay ang CHEngge (bazaar) ng mga samu’t saring bagay at pagkain. At sa huling araw ng pagdiriwang, sa Agosto 18 (Biyernes) ay magkakaroon ng libreng pagtatanghal na may pamagat na “ConCHErt”– na magsisimula ng ika-apat ng hapon hanggang ika-walo ng gabi– isang pagtatanghal ng iba’t ibang talento mula sa mga mag-aaral, guro at kawani ng Kolehiyo.  Ang lahat ng ito ay gaganapin sa Alonso Hall ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan.

Para sa karagdagang impormasyon, maaring tumawag sa CHE CTID Department, 9818500 local 3404 o sumulat sa email address na che.ctid@yahoo.com. Hanapin si Asst. Prof. Monica Rayala o Ms. Candy Maristela.

Posted: August 4, 2017 16:47