Academe

K’wentong bayan mahalaga sa kabataan

Mahalaga ang k’wentong bayan sa paghubog ng sangkamalayan ng kabataang Filipino.  Ito ang paksang ipinunto ni Prop. Felipe P. de Leon Jr., dating Tagapangulo ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA) at kasalukuyang propesor ng Aralin sa Sining sa Kolehiyo ng Arte at Literatura ng UP Diliman (UPD), sa “Sampaksaan sa K’wentong Bayan,” […]